Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την διάρκεια που το σχολείο θα είναι κλειστό λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, θα λειτουργήσει κανονικά η εξ' αποστάσεως διδασκαλία μέσω Webex με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που ήταν σε λειτουργία και για τις ώρες από 14:10 έως 17:20