Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχ. έτος 2018-19

Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχ. έτος 2018-19

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄τάξη θα πραγματοποιηθούν από 2-5-2018 μέχρι 18-5-2018 σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 και απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά.
1. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ) Παρέχεται από το σχολείο και συμπληρώνεται από παιδίατρο, γενικό ιατρό, ή σε ειδικές περιπτώσεις παθολόγο
3. Κάθε αποδεικτικό στοιχείο (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.α.)  από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
4. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου, η οποία θα εκδοθεί από τον/την Προϊστάμενο/νη του Νηπιαγωγείου.

Στην Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου εγγράφονται οι μαθητές που έχουν γεννηθεί από 1-1-2012 ως 31-12-2012
Το ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(ΑΔΥΜ) κατατίθεται κατά την εγγραφή του μαθητή στην Α΄τάξη και ισχύει για τρία χρόνια.

Ο Διευθυντής του Σχολείου   

Πολυχρονιάδης Α. Ιάκωβος     Εκπαιδευτικά προγράμματα διαδραστικού κινηματογράφου


Οι μαθητές του σχολείου μας παρακολούθησαν Εκπαιδευτικά προγράμματα διαδραστικού κινηματογράφου που εξειδικεύονται στην αξιοποίηση και ανάπτυξη ψυχαγωγικής μάθησης, ομαδοσυνεργατικότητας και συμμετοχικότητας, αξιοποιώντας και εντάσσοντας ως εκπαιδευτικά μέσα για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων την τέχνη του κινηματογράφου και την προσαρμογή εφαρμογών της τεχνολογίας.
  Τα θέματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν:
  Α΄ Τάξη: «Μαθαίνω να αγαπώ τον Άνθρωπο»,
  Β΄ και Γ΄ Τάξεις: «Άγρια Ζώα της Ελλάδας» και
  Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις: «Νικάμε τη βία & το σχολικό εκφοβισμό».