Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
3ο 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του 3ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδας ότι το πρόγραμμα υποδοχής και αποχώρησης των μαθητών/τριών του σχολείου από 01/06/2010 έως 26/06/2020 θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Υποδοχή μαθητών
Αποχώρηση μαθητών
Ε-Στ: 8.00-8.15
Ε-Στ: 13.00
Γ-Δ: 8.15-8.25
Γ-Δ: 13.05
Α-Β: 8.25-8.35
Α-Β: 13.15

Το ωράριο της υποδοχής και αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο θα τηρηθεί απαρέγκλιτα. 

Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν για οποιοδήποτε θέμα με την Διεύθυνση του σχολείου τηλεφωνικά (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2463024676)


Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Τρίτη 26 Μαΐου 2020

Δήλωση απουσίας μαθητών/τριών λόγω ευπαθούς ομάδας

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα ή υπάρχει στο οικογενειακό περιβάλλον τους άτομο σε ευπαθή ομάδα και για τον παραπάνω λόγω ο/η μαθητής/τρια θα απουσιάζει από το σχολείο για το χρονικό διάστημα 1/6 έως 26/62020, να συμπληρώσουν την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση και να την αποστείλουν στο σχολείο έως την Τετάρτη 27/5/2020 12:00

Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

Ψυχική υγεία των παιδιών εν μέσω της πανδημίας COVID-19_Οδηγός για Γονείς


Έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ για ενημέρωση των γονέων που αφορά την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων εν μέσω Πανδημίας.
Το έγγραφο Ψυχική Υγεία/Οδηγός για γονείς


Ενημέρωση για τους γονείς από το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Αθηνών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών "Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

 Ενημερωτικό Video
Δείτε παρακάτω τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 καθώς και τον κατάλογο με τα Μουσικά σχολεία:
Μουσικό Γυμνάσιο κ Λύκειο Πτολεμαίδας

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021Δείτε παρακάτω τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 καθώς και τον κατάλογο των αντίστοιχων σχολείων:

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης