Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014

eTwinning


Στα πλαίσια της ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinning παραβρέθηκαν εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας.