Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

Εκπαιδευτική Επίσκεψη


Την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 η Τρίτη τάξη επισκέφθηκε το Λαογραφικό Μουσείο του κ. Θωμά Τσαβδαρίδη και είδανε εργαλεία κι αντικείμενα που σχετίζονται με την Παρασκευή του ψωμιού παλαιότερα.