Μαθητές


Πίνακας μαθητών για το σχολικό έτος 2017 - 18 κατά τάξη και φύλο.

Τάξεις
Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο
Α’
10
20
30
Β’
15
19
34
Γ’
22
17
39
Δ’
19
21
40
Ε’
20
22
42
ΣΤ’
22
22
44
Σύνολο
108
121
229
Πίνακας μαθητών για το σχολικό έτος 2015-16 κατά τάξη και φύλο.


Τάξεις
Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο
Α’
20
15
35
Β’
20
21
41
Γ’
23
21
44
Δ’
22
19
41
Ε’
23
18
41
ΣΤ’
17
14
41
Σύνολο
125
116
243