Μαθητές


Πίνακας μαθητών για το σχολικό έτος 2017 - 18 κατά τάξη και φύλο.

Τάξεις
Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο
Α’
10
20
30
Β’
15
19
34
Γ’
24
17
41
Δ’
19
21
40
Ε’
20
22
42
ΣΤ’
22
22
44
Σύνολο
110
121
231
Πίνακας μαθητών για το σχολικό έτος 2015-16 κατά τάξη και φύλο.


Τάξεις
Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο
Α’
20
15
35
Β’
20
21
41
Γ’
23
21
44
Δ’
22
19
41
Ε’
23
18
41
ΣΤ’
17
14
41
Σύνολο
125
116
243